Szerdahelyi utca 3. Pályázat

Termékkód: 2784789818
Ár:
92 970 000 Ft
227 868 Ft / m2

Ez a hirdetés lejárt!

Ingatlan helye:
Budapest, VIII. kerület
Alapterület (nm):
408
Hirdetésfeladás:
2019.06.25. 14:36:21
A hirdető pozitív visszajelzéseinek aránya: 100%
Értékeléseinek száma: 7
Eladó / Kiadó: Eladó
Termékleírás

Pályázati felhívás

 

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága 671/2019. (VI.24.) számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi utca 3. szám alatti, 35324 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére.

 

1. A pályázati felhívás közzététele

A pályázati felhívást a Kiíró a Versenyeztetési Szabályzat 11. pontjában foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Bonyolító ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében, a Józsefváros című helyi lapban, az Önkormányzat és a Bonyolító honlapján, továbbá az Önkormányzat és a Bonyolító számára elérhető költségmentes hirdetési felületeken, egyéb rendelkezésre álló internetes hirdetési portálokon teszi közzé.

A Kiíró jogosult a versenyeztetési eljárást annak bármely szakaszában indokolás nélkül visszavonni, és erről köteles hirdetményt kifüggeszteni. A versenyeztetési eljárás visszavonása esetén – amennyiben a dokumentációt az ajánlattevő ellenérték fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni. A pályázati dokumentáció ellenértékét a Kiíró ezen kívül semmilyen más esetben nem fizeti vissza.

 

2. A pályázati kiírás adatai

A pályázat kiírója:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A pályázat bonyolítója:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (1082 Budapest, Baross u. 63-67.)

A pályázat jellege:

nyilvános, kétfordulós pályázat

A pályázat célja:

tulajdonjog átruházás (elidegenítés)

A pályázati dokumentáció rendelkezésre bocsátása:

50.000,- Ft + ÁFA

Az ingatlan minimális vételára:

92.970.000,- Ft

Az ajánlati biztosíték összege:

18.594.000,- Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése csak magyar forintban teljesíthető, értékpapírral, garanciaszerződéssel, zálogtárggyal nem helyettesíthető.

Az ajánlati biztosíték befizetésének módja, számlaszám:

átutalás, a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-22229762 számú számlájára

A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:

2019. június 25. és 2019. július 25. között előzetes időpont egyeztetés alapján. Időpont egyeztetése a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján lehetséges (1084 Budapest, Őr u. 8., Tel.: 06-1-216-6961/106 mellék)

 

Az ajánlati biztosíték beérkezésének határideje:

2019. július 23. 2400 óra. Az ajánlati biztosítéknak a megjelölt határidőig a bankszámlára meg kell érkeznie.

A pályázatok leadásának határideje:

2019. július 25. 1000 óra.

A pályázatok leadásának helye:

A pályázatok bontásának időpontja:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda.

2019. július 25. 1030 óra.

A pályázatok bontásának helye:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., 1084 Budapest, Őr u. 8. I. em. Elidegenítési Iroda. Az ajánlattevők a pályázatok bontásán jelen lehetnek.

A pályázat eredményét megállapító szervezet:

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete vagy Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága, a 66/2012. (XII.13) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje és a várható eredményhirdetés:

A pályázati eljárás nyelve:

2019. szeptember 30.

 

magyar

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Elidegenítési Irodáján

Tel.: 06-1-216-6961

 

3. A pályázattal érintett ingatlan:

Címe:                                                                  Budapest VIII. kerület, Szerdahelyi u. 3.

Helyrajzi száma:                                                 35324

Megnevezése:                                                      kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Alapterülete:                                                      408 m2

Közmű ellátottsága:                                            az utcán minden közmű alapvezeték kiépített, az épületen belül vízóra van, áram és gáz nincs.

Terhei:                                                                a Magyar Államnak és a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van, illetve egy magánszemélynek szerződésen alapuló elővásárlási joga van; az ingatlan egyebekben per-, teher- és igénymentes.

 

Az ingatlanra vonatkozó részletes adatokat a pályázati kiírás mellékletét képező ingatlanforgalmi szakvélemény tartalmazza. Az ingatlan övezeti besorolása: L1-VIII-3.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy

-          a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI törvény 14. § (2) bekezdése alapján a Magyar Államot minden elővásárlási jog jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási jog gyakorlására a Magyar Állam részére fennálló határidő az elővásárlási jog gyakorlására felhívó értesítés postára adásának napjától számított 35 nap.

-          az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése alapján a Budapest Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van.

-          az ingatlanra szerződésen alapuló elővásárlási joga van egy magánszemélynek.

 

Eladó az ingatlant a fent megjelölt elővásárlási jog jogosultjának elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatának kézhezvételétől, illetve az erre rendelkezésre álló határidő leteltétől, vagy a teljes vételár beérkezésétől számított 15 munkanapon belül adja vevő birtokába, attól függően, hogy melyik történik meg később. Amennyiben az elővásárlásra jogosultak bármelyike élni kíván elővásárlási jogával, úgy az adásvételi szerződés az elővásárlásra jogosult és az eladó között jön létre. Ez esetben a befizetett ajánlati biztosítékot eladó a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül visszautalja a pályázat nyertese részére. A befizetett összeg után eladó kamatot és bármely jogcímen igényelt költséget nem fizet.

 

A pályázat részletes feltételeit a pályázati dokumentáció tartalmazza.

 

 

Budapest, 2019. június 25.

 

                                                                                                                                                                                                         Józsefvárosi Önkormányzat képviseletében

                                                                             Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

                                                                                   dr. Kecskeméti László Zsolt sk.

                                                                                     vagyongazdálkodási igazgató